Ανακαίνιση κατοικίας στο Γαλλικό

Date
Category
Κατοικίες

Περιγραφή

Κατασκευή Ισόγειας κατοικίας (πρώην στάβλου).