Αποστακτήριο Υφαντίδης

Date
Category
Βιομηχανικά - ΕΙΔΙΚΑ Κτίρια

Περιγραφή

Έκδοση Οικ. Αδείας , Μελέτη – Επίβλεψη και Κατασκευή αποστακτιρίου Λεβάντας με υπόγειο ξηραντήριο, ισόγειο αποστακτίριο, γραφεία και πατάρι.