Όψη Οικοδομής

Date
Category
Ανακαινίσεις

Περιγραφή

Έκδοση αδείας συντήρηση όψεων, επιχρισμάτων και χρωματισμός με χρήση ικριωμάτων,  τοποθέτηση σκαλωσιάς , αποξήλωση σαθρών σοβάδων, αποκατάσταση στηθαίων και χρωματισμός οικοδομής.